ШАНОВНІ ВІДВІДУВАЧІ !

З 27 квітня 2016 року почала свою роботу Комунальна установа «Центр соціальних послуг» Комиш-Зорянської селищної ради Більмацького району Запорізької області.

 Діяльність Комунальної установи спрямована на надання соціальних послуг особам похилого віку та інвалідам (які досягли 18 – річного віку) хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більше як чотири місяці) у разі коли вони на своєму утриманні мають неповнолітніх дітей, осіб похилого віку. Громадяни похилого віку не залежно від їх сімейного стану, які мають порушення рухової активності, громадяни з інвалідністю.

В Комунальній установі відкрито два відділення:

- Відділення соціальної допомоги вдома;

- Відділення денного перебування;

Відділення соціальної допомоги вдома може надавати послуги таким громадянам: - одиноким громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з частковою втратою рухової активності (мають ІІІ, IV і V групу рухової активності) і потребують сторонньої допомоги, соціального обслуговування (надання соціальних послуг) в домашніх умовах згідно з медичним висновком; - особи похилого віку; - хворим (з числа одиноких осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більше як чотири місяці).

Основними завданнями відділення соціальної допомоги вдома є: виявлення громадян похилого віку, інвалідів, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги ; визначення (оцінювання) їх індивідуальних потреб у соціальному обслуговуванні і наданні соціальних послуг, забезпечення якісного соціального обслуговування (надання соціальних послуг), формування електронної бази даних громадян; установлення зв`язків з підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, фізичними особами, родичами громадян, яких обслуговує Комунальна установ, з метою сприяння в здійсненні соціального обслуговування (наданні соціальних послуг).

У відділенні соціальної допомоги вдома працює соціальний працівник і одинадцять соціальних робітників. У 2016 році чисельність обслужених становила 119 осіб. За звітний період роботи соціальні робітники здійснили 10 669 відвідувань та надали 56 697 послуг особам, які перебувають на обліку в відділенні.

Відділення забезпечує безоплатне соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) вищевказаним категоріям громадян, в разі, якщо вони не мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу або рідні є громадянами похилого віку визнані інвалідами в установленому порядку.

Відділення соціальної допомоги вдома може надавати платні соціальні послуги громадянам похилого віку, хворим (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більше як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування, але мають працездатних рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу. Обслуговування таких громадян здійснюється за плату відповідно до тарифів на платні послуги. Тарифи на платні соціальні послуги встановлюються Комунальною установою відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.11.2016 року № 1417.

Для соціального обслуговування (надання соціальних послуг) громадяни (які були вище зазначені) подають письмову заяву до КУ «ЦСП» Комиш-Зорянської СР , яке в триденний строк після її надходження надсилає запит до закладу охорони здоров`я за місцем проживання громадянина для одержання медичного висновку про його здатність до самообслуговування та потребу в постійній допомозі, до виконавчого органу сільської (селищної) ради за місцем реєстрації громадянина для отримання довідки про склад сім`ї або зареєстрованих у житловому приміщені/будинку осіб, і до нотаріуса (у разі потреби) з метою отримання витягу з Державного реєстру правочинів про відсутність (наявність) укладеного громадянином договору довічного утримання (догляду). Після надходження зазначених документів соціальний працівник складає картку індивідуальних потреб громадянина у соціальному обслуговуванні (надання соціальних послуг), визначає їх зміст, уточнює обсяг, укладає договір про соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) відділенням соціальної допомоги вдома одинокого (проживаючого самотньо) непрацездатного громадянина та приймає рішення про необхідність соціального обслуговування (надання соціальних послуг), про що видається наказ.

На кожного громадянина, якого обслуговує відділення соціальної допомоги вдома, ведеться особова справа, в якій міститься: 1) ксерокопія паспорта, ідентифікаційного коду та ксерокопія пенсійного (пільгового) посвідчення; 2) письмова заява громадянина; 3) медичний висновок про не здатність до самообслуговування, потребу в постійній сторонній допомозі та догляді в домашніх умовах; 4) карта індивідуальних потреб у соціальному обслуговуванні (наданні соціальних послуг); 5) індивідуальний план надання соціальних послуг; 6) один примірник договору, укладеного громадянином і Комунальною установою про соціальне обслуговування (надання соціальних послуг); 7) довідка про склад сім`ї (форма № 3)або зареєстрованих у житловому приміщені/будинку осіб. 8) витяг з Реєстру правочинів про відсутність укладеного договору довічного утримання (догляду), виданий нотаріусом (за наявності); 9) копія довідки про встановлення групи інвалідності (за наявності); 10) копія про здійснення (припинення) соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (за наявності). Обслуговування громадян припиняється у разі: - поліпшення стану здоров`я, виходу із складних життєвих обставин в результаті чого громадянин втрачає потребу в соціальному обслуговуванні(наданні соціальних послуг); - виявлення у громадянина, якого безоплатно обслуговує Комунальна установа, працездатних рідних (батьків, дітей, чоловіка, дружини) або осіб, які відповідно до законодавства повинні забезпечити йому догляд і допомогу, або осіб, з якими укладено утримання (догляду); - направлення громадянина до стаціонарного відділення територіального центру, будинку-інтернату для громадян похилого віку, пансіонату, психоневрологічного інтернату, будинку для ветеранів та інших закладів постійного проживання; - зміни місця проживання; - грубого принизливого ставлення громадянина до обслуговуючого персоналу, соціальних працівників, соціальних робітників та інших працівників Комунальної установи і її структурних підрозділів; - порушення громадського порядку (сварки, бійки, тощо); - систематичного перебуванні в стані алкогольного, наркотичного сп`ягніння; - виявлення медичних протипоказань для соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Комунальною установою; - надання громадянинові соціальних послуг фізичною особою, якій призначено грошову компенсацію у встановленому законодавством порядку; - обслуговування також припиняється у разі смерті громадянина.

В районних засобах масової інформації постійно друкуються статті про роботу Комунальної установи «Центр соціальних послуг»Комиш-Зорянської селищної ради.